Lesteberg Gård


Lesteberg Gård ligger idylisk til med utsikt over Krøderfjorden og Norefjell i bakgrunnen.
På gården i dag driftes det en gårds og friluftsbarnehage som har gården som base område for leik, læring og utvikling. Vil du vite mer om barnehagen se innom siden til 
Lesteberg familiebarnehage. Skulle dere ønske å søke barnehageplass hos oss er dere hjertelig velkommen innom for en titt og for å slå av en prat hvis dere ønsker det.

 


Kontakt informasjon:

Elin Lesteberg
Nordre Lesteberg Gård

Vestsideveien 1516

3536 Noresund


Telefon 95281333

Epost:  elinlesteberg@outlook.com
         lestebergfamiliebarnehage@outlook.com

 

Litt gårdshistorikk for de som er interessert!

Gården Lesteberg.
Navnet på gården antas å komme fra leistr – «foten nedenfor ankelen, sokken, strømpelesten». I overført betydning et framspring av et berg eller fjell. I år 1350 ble Lesteberg skrevet «Læistebærg»
Fra Lesteberg er utskilt flere små bruk på Rundskogen. Siste deling av eiendommen var utskillelse av Søndre Lesteberg år 1855.
Det har vært husdyrhold på Lesteberg i mange generasjoner. Fra matrikuleringen i 1667 framgår at gården da fødde 1 hest, 5 kuer, vingefe og 6 sauer. Beiterettigheter for disse dyra var strengt regulert i et havneskjønn som klart tilkjennegav når dyra kunne slippes på skogsbeite, når de måtte flyttes til heimseterbeite i Åsen på Rundskogen og når de måtte videre til seterbeite på Leineseter, Norefjell. Tilsvarende regulering gjaldt også for hjemvegen om høsten.
Det framgår også at det var rikelig med sagtømmer i skogen. I en periode var det ei gårdssag på eiendommen. De skar stort sett tømmer til eget bruk, men også noe sagvirke ble solgt. Fra Lesteberg er det bl.a.levert materialer til et hus i Alta og et i Halden. Det var også ei egen langvedsag ved et lite fossefall like ved Leinesetra på Norefjell. Her skar de bygningsmaterialer til setrene i området.
Av gamle kvitteringer som vi har funnet framgår at eiendommens første traktor, en Ferguson gråtass ble innkjøpt i 1947 for kr. 9.015,-.
Telefonen kom til Norge i 1880. I 1892 var det strid om hvor telefonlinjen fra Kristiania til Bergen skulle gå. Linjen vestover kom ikke gjennom Krødsherad, men det kom telefon her ganske snart likevel. Det ble telefonsentraler på Lesteberg og Granbo ved Skinnes, totalt var det i bygda 62 telefonapparater på dette tidspunkt. Ved tellingen i 1901 var Live A. Skinnes telefonistinne i gamlebygningen (nå revet) på Nordre Lesteberg. I 1914 bestemte herredstyret nye navn på sentralene. Lesteberg ble byttet ut med Krødsherad og Granbo med Krøderen.
Da dampbåtene overtok fraktetrafikken på Krøderfjorden, først med Haakon Adelsten i 1861, var daværende eier av Lesteberg Erik O. Lesteberg kaptein. Han førte også flere av de gamle dampbåtene. Fra Ivar Sæters jubileumsskrift av 1914 framgår det at hans sønn Wilhelm E. Lesteberg også var båtkaptein. Altså har dette vært et yrke for flere av eierne på Nordre Lesteberg.
Nåværende eier av Nordre Lesteberg, Helge Vidar Lesteberg, hadde lenge sitt arbeid utenom gården som murer. Da han var liten var det melkeproduksjon på eiendommen, det var husdyrhold, og senere korndyrking samt skogsdrift som var hovednæringsvegen for hans foreldre Erik og Borghild Lesteberg.
Melkeproduksjonen ble gjenopptatt etter nybygg av fjøs i 1982, men nedlagt i år 1998. Fjøset har i de siste årene vært benyttet i forbindelse med dagens etablerte barnehagedrift. Her har vi hatt geiter, sauer, kaniner, høner og ikke minst hester til glede for både store og små i Lesteberg familiebarnehage.
Fra 01.01.21. skiftet gården eier, så nå er det jeg - Elin som eier og driver gården. 

 

 

 


Med vennlig hilsen

Elin Lesteberg

Del denne siden