Lesteberg familiebarnehage


Lesteberg familiebarnehage er en liten gårdsbarnehage med 15 plasser som er tuftet på gårdsdrift, tradisjoner og friluftsliv.
Vi startet opp i 2008 og har holdt på siden da.
Vi har stort fokus på opplevelser og livslang læring knyttet opp til årstidene, livet på gården og naturen og dens muligheter til lek og læring.
Barnehagen har tilgang til gapahuk, bålplass og badestrand ved fjorden rett på nedsiden av gården, naturleikeplass og grillplass ved barehagen og vårfjøs/grillhytte i det daglige. 
På vinteren tråkkes det ski løype, akebakke og skileik område på jordet ved barnehagen som brukes hver dag.
Vi benytter oss også av nærområdet og legger i vei på diverse postkasseturer rundt i den flotte bygda vår for å bli kjent og for å bli glad i å bruke kroppen fysisk ute i naturen.
Barnehagen har også en del smådyr som går inn i barnehagens gjøremål i forhold til stell, foring og kos.
Pr. nå har vi:
Marsvinene Ole, Dole og Doffen,
Kaninene Helene Harefrøken, Trampe og Lisa,
Sauene Minni, Elli,Mia og Sofie,
Geitene Gråtass, Blåmann,Petra, Huldra, Ylva og Oliver,
Shetlandsponniene Rikke og Radde,
Minigriserene Truls og Trine,
Endene Hetti, Netti og Letti,
Hundene Sally, Thetys og Happy og
Katten O`Malley.
Barna lærer å ta ansvar og vise omsorg for dyra og vi har fokus på dyrevelferd. 
I skogen ovenfor barnehagen et område som er tilgjengelig for bålkos, spikking, utforsking av naturen og et baseområde vår, sommer og høst. Vi har også et lite drivhus slik at barna kan få ta del i småskala produksjon av grønsaker.

Vi er opptatt av å introdusere barna for livslange læringsprosesser i form av friluftsliv, fysisk aktivitet, natur, og psykisk helse.

Ønsker du barnehageplass:
Ønsker du barnehageplass hos oss søker du på samlet opptak med de kommunale barnehagene i bygda, søknadsskjema finner du / dere på Krødsherad kommune sin hjemmeside. Lurer du / dere på noe er det bare å ta kontakt med meg.

Søknadsfrist for nye søkere er 1.mars og endringssøknad til de som ønsker å endre dager på sin barnehageplass eller bytte barnehage er 15. februar hver år.

Ny årsplan er nå lagt ut lenger ned på siden slik at du / dere kan se hva vi står for og hvem vi er, samt en del av opplegget som blir gjennomført i vår barneage iløpet av et barnehage år. Du / dere finner også informasjon om barnehagens vedtekter, vellkomstskriv som sendes ut før oppstart, hva vi er opptatt av, bekledning og utstyr, eventyr - rim - regler og sanger som vi vektlegger gjennom året, opplegg for morgensamling, ring, og skolegruppa. På denne måten kan du / dere som ønsker det mulighet til å følge med på det vi driver med i hverdagen

Lurer du på noe i forhold til barnehagen kan du:
Ringe meg på telefon 95281333
Ta kontakt på epost elinlesteberg@outlook.com eller                  
                                lestebergfamiliebarnehage@outlook.com 


Med vennlig hilsen

Elin Lesteberg

Barnehagens vedtekter

Her finner du barnehagens vedtekter.

Dette er vi opptatt av i Lesteberg familiebarnehage

I Lesteberg familiebarnehage er vi som personal opptatt av å skape den gode barndom. For å få til dette har vi et sett med verdier og holdninger som vi ønsker å vektlegge i det daglige.

Utstyr innen bekledning

Liste over diverse klær og sko vi vil trenge gjennom året for å kunne være mest mulig ute

VELKOMSTSKRIV

Dette er et velkomst skriv til dere som nye foreldre i barnehagen. Her finner dere informasjon om oppstart og skjemaer for signering som leveres barnehagen ved oppstart.

Sykdom - kan barnet være i barnehagen?

Kommunalt retningsskriv for sykt barn i barnehagen. Informasjon om når barn kan være i barnehagen og når de må være hjemme ved sykdom.

Bli kjent med dyra på gården

På Lesteberg Gård bor det mange ulike dyr, her er ingen produksjonsdyr, men alle er kosedyr og er en del av barnehagens hverdag. Ungene er med å steller dyra daglig.

Årsplan del 1-2 2022 - 2023

Med hverdagsmagien i sentrum
- Informasjon og årsplan,
Lesteberg familiebarnehages arbeidsdokument.

Årsplan del 3 2022 - 2023

Del 4 Årsplan redigert utgave 2022 - 2023

MORGENSAMLINGER I LESTEBERG FAMILIEBARNEHAGE

Hver morgen har vi ca 30 minutter med samling som tar for seg ulike eventyr, temaer, sanger, rim, regler samt innlæring av begreper.

Eventyr, sanger, rim og regler

Vi jobber med et eventyr hver måned samt noen sanger, rim og regler her finner dere disse slik at dere kan bruke det hjemme hvis der vil.

SKOLEGRUPPA

Hva gjør vi i skolegruppa fra august til juli - ta en titt å finn det ut

Ring

Sang, sangleiker mm for barn fra 1 - 3 år i barnehagen

Vi har fått ny ponni, han heter Radde.
Vi har fått ny ponni, han heter Radde.
Radde er en super liten kar som er super sosial og elsker kos og oppmerksomhet. Det å bære med seg ungene rundt på ryggen er toppers, men ingenting er som klapp.
Emil er en av 5 nye geiter hos oss.
Emil er en av 5 nye geiter hos oss.
Geitene er nå blitt sosiale og tamme. Ungene steller de daglig og koser med de
Sally er med på tur i barnehagen, ungene leier.
Sally er med på tur i barnehagen, ungene leier.
Sally er kun 1 år og deltar ivrig i barnehage hverdagen
Klesbytteuke i vårfjøset
Klesbytteuke i vårfjøset
Foreldrene legger ut brukte klær, alle kan ta det de trenger. Dette gjøres vår og høst, fin måte å gjennomføre gjenbruk på.
Bilder fra ovrnattingsturen sommeren 2017
Bilder fra ovrnattingsturen sommeren 2017
Morgenstemning.
Flott ved Glessjøen en morgenstund
Morgenstemning. Flott ved Glessjøen en morgenstund
Her sover vi godt i hengekøyer med myggnett
Her sover vi godt i hengekøyer med myggnett
De nye sauene
De nye sauene

Glimt fra vår hverdag...


2. feb, 2018

Knall tilbakemeldinger på foreldreundersøkelsen

Private barnehage i Krødsherad på topp i tidenes største foreldreundersøkelse!

HURRRRRRA!!!

Liten helge oppdatering fra barnehagen!!!!
I går fikk jeg telefon fra Bygdeposten i forhold til foreldreundersøkelsen som ble gjennomført i barnehagen i november. Jeg hadde kun sett på vår undersøkelse og var veldig fornøyd med tilbakemeldingene dere gav oss resultatet på undersøkelsen i vår barnehage. Jeg hadde ikke vært inne å sett på hvordan vi var i forhold til andre barnehager i landet, så da journalisten ringte å spurte om det var greit at han gratulerte oss forsto jeg ingen ting.Under vil dere se omtalen han refererte til og det er med stor takknemlighet, stolthet og ydmykhet jeg sitter å ser på tallene nok en gang i kveld. Jeg setter umåtelig stor pris på at dere verdsetter den jobben vi gjør og ser at vi etter beste evne gjør vårt beste for å gi et så godt tilbud som mulig til dere som brukere.
Det kommer et innlegg i avisa om barnehagen og jeg gjorde et forsøk på å formidle at jeg setter stor pris på den innsatsen personalet gjør hver dag for å gi barn og foreldre en best mulig opplevelse av barnehagen og at alle barna skal få best mulig utvikling på sitt nivå. At dette er et felles samarbeid mellom foreldre, barn, personalet, lokalsamfunnet og mange gode støttespillere som stiller opp for oss og har gjort det gjennom flere år som nå bærer frukter og gir gode resultater, men hva journalisten skriver veit en jo ikke, så det får vi vente i spenning å se.
For meg er det viktig at dere er klar over at jeg setter utrolig stor pris på alle gode samtaler, konstruktive tilbakemeldinger fra dere som foreldre og det gode samarbeidet vi har. Tusen, tusen takk for fantastiske tilbakemeldinger og for at dere tok dere tid til å besvare undersøkelsen.
På førstkommende tirsdag skal vi ha besøk på personalmøtet av en ekstern veileder som skal hjelpe oss til å sette tilbakemeldinger fra foreldreundersøkelsen og ståstedsanalysen som personalet har besvart i løpet av januar. Hun skal hjelpe oss til å lese og forstå dette i sammenheng og veilede oss videre slik at vi kan fortsette å utvikle barnehagen vår videre og ha nye mål å strekke oss etter. Vi vil ha en oppsummering av dette på vårens foreldremøte slik at dere også kan få et innblikk i resultatene av undersøkelsene og hva vi tenker i forhold til veien videre.
Under ser dere omtalen journalisten refererte til.
NOK EN GANG TUSEN, TUSEN TAKK!
Med dette ønskes dere alle ei riktig god helg.

106.000 foreldre har talt. Tilfredsheten med norske barnehager er god. I Krødsherad skiller den private seg ut.

Det viser en ny undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet, som også er tidenes største målt i antall barnehager og foreldre som har deltatt.

Hele 106.000 foreldre i private og kommunale barnehager har svart på tilfredsheten innenfor ni ulike kategorier.

Undersøkelsen viser en gjennomgående forskjell i tilfredsheten i private og kommunale barnehager. På i alt 29 spørsmål gir foreldrene i private barnehager høyere score på 21 av disse. På de resterende åtte spørsmålene er tilfredsheten lik i private og kommunale barnehager.

I Krødsherad kommune er foreldrene i den private barnehagen spesielt godt fornøyd med barnehagetilbudet. På spørsmålet om hvor fornøyd foreldrene totalt sett er med barnehagen får de kommunale en snittscore på 4,2 poeng, mens den private får hele 4,9 av totalt 5 mulige poeng. Dette er blant de høyeste scorene av i alt 135 kommunene som har deltatt i undersøkelsen og som har hatt høy nok deltakelse til at Utdanningsdirektoratet har gitt ut tallene. (Totalt er det 280 kommuner som har hatt deltagende barnehager, men Udir har stilt krav til prosentvis deltakelse for at tallene skal kunne gis ut på kommunenivå).

Men det er ikke bare på den totale tilfredsheten at de private scorer høyt i Krødsherad. Foreldrene gir de private barnehagene høy score på alle de ni temaene de er spurt om.


Del denne siden